Selvtræning og kammeratlig støtte: Så er IPP3-prøven bestået.

Ole_Buch_IPP3_Prøve

Deltagerne i IPP3 Mastermind sætter selv deres tempo i træningen - det kan være højt eller lavt. Filosofien er at den enkelte deltager selv vælger at gå til prøve hvis de vil, og når de vil. Vi fokuserer på at opbygge solide færdigheder.

Her kan du høre, hvordan Ole Buch nåede IPP3 niveauet, og hvordan det kan opleves at gå til IPP3 prøve med overskud.

Oles fortælling starter med ordene "Så er IPP3-prøven bestået!"

Men vi skal lige et par trin baglæns og høre om rejsen dertil:

Fra næsten grøn til at rulle i surfbølger

Forud lå 5 måneders IPP3 Mastermind forløb samt en del måneder efterfølgende med fuldt fokus på træning i de rette forhold.

Og hvad har det så givet mig, og hvorfor lykkedes det at bestå, endda med et pænt overskud?

Forløbet har flyttet mig fra at være en næsten grøn havkajakroer, til at anvende teknikkerne som en naturlig del af roningen. Nu ligger en tur i blæst på 14 m/s og bølger på 2 meter inden for komfortgrænsen, hvor det før var helt utænkeligt. Mit oprindelige mål med træningen var at lære at rulle op i bølger, når det var nødvendigt. Det fik jeg afprøvet allerede dagen efter prøven, hvor jeg i surfzonen rullede op som en automatisk reaktion. Det var en sand fornøjelse.

Selvtræning og kammeratlig støtte

Selve det at selvtræne meget ”tvang” mig til at køre langt for at finde bølger og blæst at træne i. Er min selvredning sikker i bølgerne? Hvornår skal jeg bruge for- og bagror, og hvornår er kantning og fejetag bedst? Kan jeg finde en kompaskurs og samtidig holde på pagajen?

Alt det skal man være rutineret i inden prøven. Det stærke ved forløbet er, at man kan se en af Tues videoer om præcis det man vil træne, inden man går ud.

Der blev også lejlighed til fællestræninger med de andre i teamet. Øvelser i redninger og bugsering samt kammeratlig støtte og gode råd har medvirket til indlæringen. Og fællestræningsdagen med Tue gav mulighed for at få testet prøveparatheden. Hvor er der behov for en ekstra indsats?

Eksamen med konstruktiv feedback

Selve prøvedagen med 8 deltagere var en god oplevelse. Det var ikke kun en eksamen: Der blev også givet konstruktiv feedback fra instruktør og censor på forbedringspunkterne. Samarbejdet instruktør og censor imellem samt deres pædagogiske tilgang var eksemplarisk. Alle 8 deltagere bestod, og at vi havde en god dag på vandet i strid blæst fra vest.

En vis portion selvdisciplin

Om jeg kan pege på forbedringspunkter i Mastermind-forløbet? Nej, faktisk ikke. Man skal blot være klar over, at det kræver en vis portion selvdisciplin, da der i væsentligt omfang er tale om selvtræning. Undervejs skriver du logbog over dine træningspas, og her får du konstruktiv kritik fra Tue, så du kan udvikle dig videre derfra. Det fungerer! Så hvis du vil udvikle dine kajakfærdigheder, og flytte din komfortgrænse, så kan Mastermind bestemt anbefales. 

 


Vil du opbygge erfaringen til at ro kajak i en større del af året - sikkert, og med overskud?

Læs mere om IPP3 Mastermind og se videoen "De 5 Centrale IPP3 Færdigheder" »