Terms and conditions

Handelsbetingelser og abonnementsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af:

OnAdventure
Lyngvænget 8, Glyngøre
7870 Roslev
CVR nr. 32952291

Kontakt os på info@onadventure.dk

Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, eller som fysiske kurser og arrangementer,

Produkter kan købes med Dankort, Visa og Mastercard. Betalingen sker over en krypteret forbindelse. Vores online-betalingssider understøtter 2-faktor godkendelse (PSD/SCA2), og du har selv kontrollen over dine betalinger.

Betalingskort 2023

Alle priser er i danske kroner inkl. moms med mindre andet er anført på fakturaen.


OnAdventure's Bankoplysninger 

Merkur Andelskasse
Bispensgade 16, DK-9000 Aalborg
Reg: 8401 / Kontonr: 1270190
IBAN: DK4284010001270190
SWIFT: MEKUDK21


Fysiske kurser

For fysiske kurser gælder, at deltagerprisen, som oplyst på produktsiden, betales umiddelbart efter køb. Kvittering for købet tilsendes per email.

Du modtager en email med bekræftelse på din tilmelding.

 

Fysiske kurser: Levering og returret

Kurser leveres på de datoer der er angivet på produktsiden. OnAdventure forbeholder sig ret til at flytte/aflyse kurser, hvis vi af vejrmæssige eller andre årsager ikke kan gennemføre dem.

Hvis et kursus aflyses, refunderes hele kursusgebyret. Hvis en kursusgang i et længere forløb aflyses, refunderes et beløb svarende til den tabte undervisnings andel af det samlede kursusforløb.

Ved afbud mere end 4 uger inden kursusstart, refunderes hele kursusgebyret. Ved afbud mindre end 4 uger inden kursusstart, forbeholder OnAdventure sig retten til at beholde kursusgebyret, såfremt vi ikke kan få afbudspladsen solgt til andre deltagere. 

Ved bookinger over kr. 3.000,- incl. moms, betales et depositum på 20% af den samlede regning, som forfalder 8 dage efter booking. Dette depositum refunderes ikke i tilfælde af afbestilling.

Kursusafbud skal sendes pr. mail til info@onadventure.dk eller telefonisk på +45 6133 5015.

 

Abonnementer

For abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for købet tilsendes per email.

Du modtager en email med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet. Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til info@onadventure.dk, eller ved at logge ind på din konto og selv stoppe abonnementet. Opsigelsen er gældende ved udløbsdatoen for den indeværende abonnementsperiode, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales.

Du har fuld kontrol over dine betalinger, og ønsker du at ændre det kort abonnementet trækkes på, gøres dette ved at klikke på det link, der står i hver faktura.

På visse abonnementer gælder en tidsbegrænset returret. Hvis du fortryder dit køb og ønsker at benytte dig af returretten inden for tidsfristen der er angivet for det pågældende produkt, så kontakt os på info@onadventure.dk og du vil få alle pengene tilbage.


Dine rettigheder

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører OnAdventure. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.


Privatlivspolitik / GDPR

Alle produkter og tjenester hos OnAdventure sælges under betingelserne beskrevet i OnAdventure's Privatlivspolitik.


Force majeure

OnAdventure kan ikke holdes ansvarlig for aflysning og afbrydelse af aftalte kursusforløb og afbrydelse af adgang til services og materiale, der skyldes force majeure (udefra kommende omstændigheder, som OnAdventure ikke er herre over). Herunder, men ikke begrænset til: Krig, mobilisering, oprør og uroligheder, terrorisme, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, hærværk, tyveri, strømafbrydelser, kortslutning, computervirus, internet-nedbrud, vareknaphed samt mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandører, valutarestriktioner, import- og eksport-restriktioner og dødsfald.

I sådanne tilfælde er begge parter berettiget til at udskyde kursusafholdelsen / kursusdeltagelsen, indtil opfyldelses-hindringen er ophørt, eller, såfremt force majeure tilstanden opretholdes i en periode på mere end 14 dage, alternativt vederlagsfrit / erstatningsfrit at træde tilbage fra aftalen.


Ansvar og forsikring

For at deltage i OnAdventures kurser, skal du være indforstået med vilkårene på denne side, samt være fyldt 18 år. Personer under 18 år skal have tilladelse fra forældre/værge for deltagelse.

Det er din egen ulykkesforsikring der skal dække ved eventuelle hændelige uheld som måtte indtræffe under deltagelse på OnAdventure’s kurser. OnAdventure har tegnet lovpligtig erhvervsansvarsforsikring og passageransvarsforsikring som sikrer dig, i tilfælde af fejl på land eller på vandet, begået af OnAdventures instruktører.

Se vores side om sikker sejlads for mere information om hvordan sikkerheden under vores sejladser varetages.

Ændringer i handelsbetingelserne

Fremtidige ændringer vil blive offentliggjort på https://www.onadventure.dk/terms

Denne udgave af OnAdventure’s privatlivspolitik er version 1.2.

Historik:

  • Version 1.2 - 31. Juli 2023 - Force majeure afsnit tilføjet.

  • Version 1.1 - Juli 2013 - Opstart af Kajakenergi. Afsnit om onlineprodukter tilføjet.

  • Version 1.0 - Juli 2011 - Oprindelig version.