Kenneths vej til Instruktør-3 Havkajak

Kenneth Hald

Kaffekopperne fyldes endnu en gang fra termokanden, imens vi gennemgår dagens erfaringer fra vandet og Kenneth skriver notater. Vi er på Nibe Havn, kalenderen siger 20. Oktober 2020, og de sidste tre timer har Kenneth været i den skarpe ende som kajakinstruktør for en gruppe øvede kursister han ikke kendte på forhånd - både på forberedte emner og mere spontane oplæg. Deltagerne er på vej hjem, og vi har den vigtige instruktør-sparring om hvad der virkede godt og hvordan undervisningen kan gøres skarpere.

Jeg har haft fornøjelsen af at følge Kenneth med 1-1 undervisning i hans forberedelse til Instruktør-3 prøve, fra oktober 2019 og to år frem, til han bestod pøven med overskud i november 2021. Min rolle har været at motivere, udfordre og give feedback så Kenneth kunne nå sit personlige mål, som han selv formulerer det, “at bestå Instruktør-3 prøven med overskud”.

Prøven bestået!

Mange træningstimer senere, en søndag eftermiddag i november 2021, snakker jeg med Kenneth. Han er begejstret i telefonen, og fortæller om at Instruktør-3 prøven gik godt, med positive tilbagemeldinger fra censor og eksaminator, og en oplevelse af at niveauet i den grad var solidt og hvor det skulle være. Det er den måde jeg allerhelst vil sende deltagere til prøver på - for selv om stemningen til kajakprøver ofte er intens og fokuseret, så er det så meget sjovere at være deltager (og prøve-eksaminator) når deltagerne er klar!

Kenneth skriver det sådan her: “Jeg blev meget skarpere teknisk og jeg fik målrettet mine pædagogiske kompetencer/værktøjer fra min baggrund som efterskolelærer til kajak-sammenhæng og til at klare Instruktør-3 prøven”. 

Forberedelse og træningstemaer

Den målrettede forberedelse gav resultater - det skyldes mange ting, men jeg vil særligt pege på disse to:

  • For det første, at vi havde tiden med os: Forløbet endte på lidt over to år alt i alt - oprindeligt var rammen omkring 1 år, men mink-corona-nedlukningen i november 2020 gav os et benspænd så Kenneth måtte være strække sin tålmodighed og vente et år mere til næste chance for at gå til prøve.
  • For det andet, at træningen passede til Kenneths mål: Kenneth gav mig input til hvad han gerne ville udvikle på, og sammen kunne vi udvikle et program der ramte Kenneths målsætning om at finpudse sin teknik og styrke erfaringen med at undervise kursister.

Træningen blev fokuseret omkring tre hovedtemaer:

  1. Forbedring af Kenneths personlige roteknik. Her var vi hele paletten rundt, inklusiv udskiftning af kajak og timevis af videoanalyse for at få de vigtige detaljer frem når det kommer til at sidde overbevisende godt i en kajak.
  2. Forberedte og spontane undervisningslektioner med “kaniner” - altså deltagere som Kenneth ikke kendte på forhånd, men hvor jeg samlede holdet. Den tilfører en særlig udfordring at skulle møde nye deltagere og tilpasse valget af øvelser og metoder til situationen, så at sige “imens toget kører”.  Kenneth fortæller “Den uforberedte undervisning af “kaniner” med Tue som observatør og den efterfølgende sparring, der var målrettet prøven, var en rigtig god aktivitet.“
  3. Føl-opgaver hvor Kenneth har deltaget som instruktør-føl på i alt 6 dages varieret undervisning - alt fra rullekurser, Instruktør-2 og IPP3 prøver, til klub-workshops i Klitmøller.

Formatet med privatlektioner har stillet krav til Kenneth som deltager, særligt på evnen til at være præcis og holde fremdrift og fokus sin undervisning. Når vi er på tomandshånd er der tid til at gå helt ind i de små detaljer, og nørde godt og grundigt igennem. Den træning kommer til sin ret på fremtidige IPP3- og Instruktør-2 kurser, som Kenneth nu er certificeret til at kunne holde.

Mange veje til målet

Der er mange veje til at nå Instruktør-3 Havkajak niveauet, og hvis du vil tage rejsen så er det vigtigt at du finder en træningsform der passer til din hverdag og mængden af træningstimer du kan investere. Mit bedste råd er at skabe en situation hvor du kan komme på vandet hver uge, og holde motivationen over lang tid. Om det så er én-til-én undervisning, træningsfællesskaber eller solotræning - det afhænger af din måde at lære på, af din tidsplan og dit budget.

Herfra skal lyde et stort tillykke til Kenneth med Instruktør-3 prøven, og jeg ser frem til at hjælpe flere Instruktør-3 aspiranter på vej i fremtiden. Jeg vil give Kenneth det sidste ord, hvor han skriver: “Jeg vil anbefale enhver, der godt kan lide at gå til prøve med overskud, at overveje et forløb ved Tue inden en Instruktør 3 prøve. Hvor omfattende det så skal være, kan man jo så aftale”.


Tak for et godt forløb og tillykke med titlen, Kenneth!