Sejlsikkert Alarm: Ny app med tracking og nødalarm

SejlSikkert-Featured-Image

Frem til Juni 2019 har den danske redningstjeneste ikke haft nogen tilbud om systematisk tracking eller indberetning af tur-meldinger for kajakroere.

Modsat f.eks. den britiske Coast Guard, hvor kystvagt-stationerne har for vane at tage imod tur-meldinger (og afmeldinger) for at øge deres mulighed for at kunne yde effektiv hjælp hvis de får et signal om en nødsituation fra en gruppe kajakroere. 

Det bliver der lavet om på nu

Sejlsikkert App'en (som både fåes til iOS og Android) har eksisteret siden 2011, og givet mulighed for at tjekke vind, strøm, navigationsadvarsler og skydeaktivitet i dansk farvand.

SejlSikkertAnim.gif26. juni 2019 udkommer en ny app, som kan noget helt andet: Tracking af din rute, og indberetninger af sejladsplaner.

Den nye app hedder "SejlSikkert Alarm", og den bygger på SafeTrx tracking teknologien.

SafeTrx giver to helt centrale forbedringer som ikke er set på danske apps for kajakroere og fritidssejlere før nu:

 1. Tracking af din rute: Din position kan blive tracket løbende undervejs på din rotur, og indberettet til SafeTrx systemet.
 2. Du kan med et enkelt tryk i den nye Sejlsikkert App slå alarm i tilfælde af at du kommer i problemer på havet.
  Sammen med alarmen vil redningstjenesten kunne se sporet for din rute, og derfor er chancerne for at få hjælp øget væsentligt.

Hvordan virker tracking i Sejlsikkert Alarm?

Helt kort fortalt, har app'en to modes, du kan vælge mellem.

 1. Sejlsikkert-Alarm-Main.jpgTracking, uden angivet rute eller forventet ankomsttid. Der tracker den bare ruten, og du kan sende et link på SMS til en land-kontakt der så kan følge med i hvor du er. Det aktive track kan JRCC også følge med i, i tilfælde af en eftersøgning.
 2. Sejladsplan, hvor du angiver forventet ankomsttid, samt et startpunkt / midtvejspunkt / destination, gruppestørrelse - og en landkontakt for sejladsen. Undervejs optages et track, som JRCC kan følge med i. 
Hvis du ikke afslutter en aktiv sejladsplan udløber sker der følgende (forestil dig at det sker, fordi du er kommet i problemer)
 
 • 15 minutter inden, får du en reminder om at afslutte den eller forlænge din sejladsplan. På udløbstidspunktet, får du endnu en reminder, med mulighed for at forlænge/afslutte sejladsplanen.
 • Hvis sejladsen går 15 minutter over tid, får din landkontakt en SMS med besked om at planen stadig er aktiv og at landkontakten skal få fat på dig (altså ringe til dig og sikre at du er OK).

 

Og så kan landkontakten på eget initiativ vælge at alarmere 112. Der er IKKE nogen automatisk alarmering indbygget i den danske udgave. Hvilket også i mine øjne er fair nok, der er for mange fejlkilder og scenarier hvor det vil trigge falske alarmer.

Jeg kan samtidig bekræfte at den IKKE dræner batteriet urimelig meget - så bekymringer på den front er manet i jorden.

Hvor kan jeg downloade Sejlsikkert Alarm

 

Er Sejlsikkert Alarm løsningen på alle behov for alarmering til søs?

SafeTrx har eksisteret længe, og ser ud til at være en stabil platform - derfor ser jeg det som yderst positivt at vi nu har muligheden for at bruge SafeTrx i en dansk (og endda gratis) app.

SafeTrx har en lang baggrund som trackingsystem, og bruges af en række store internationale søfarts-organsiationer. Du kan læse mere om SafeTrx her.

Men er det svaret på alle kajakroeres behov i forhold til nødsignaler?

Nej!

Fordi:

 • Du skal stadig have en smartphone med på vandet.
 • Den skal pakkes vandtæt og tilgængeligt, og du skal undgå at den bliver ødelagt eller drukner.
 • Telefonen skal tracke din rute med GPS (og det øger batteriforbruget)
 • Telefonen skal have dataforbindelse (det øger også strømforbruget)
 • Og du skal kunne navigere skærmbilleder og trykke på touchskærmen med kolde, våde fingre.

Sejlsikkert's disclaimer siger det meget godt:

Her med vigtige passager fremhævet:

Bemærk: At SejlSikkert Alarm appens funktioner og indhold er tænkt som en støtte til din sejlads. Det er stadigt nødvendigt at du bruger al din viden og alle til rådighed værende hjælpemidler for at kunne planlægge og gennemføre sejladsen forsvarligt.

Sejlads sikkerhed er en ekstremt vigtig sag. Denne app’s funktioner og informationer ikke beregnet til at du kan basere hele din sikkerhed på den alene i en nødsituation. Du bør supplere dens information med information fra andre kilder, ligesom du bør have flere kommunikationsmidler til rådighed.

Denne app kan give dig din positions koordinater, som kan være vigtige i en nødsituation. Koordinaterne er baseret på GPSmodtageren i din mobileenhed. Mobile enheder er ikke i alle situationer 100 % nøjagtige og er desuden afhængige af forbindelsen til mobilnettet. Der er en reel risiko for lejlighedsvis at miste forbindelsen mellem din enhed og mobilnettet. Der er heller ikke fuldstændig sikkerhed for at forbindelsen mellem din enhed og mobilnettet ikke bliver forstyrret. Som bruger af denne app er du indforstået med de mulige risici og begrænsninger der kan være knyttet til en mobil løsning.

Alternativerne er der jo stadig

Personal Locator Beacon, SPOT Messenger, VHF radio, Nødblus. Alle er mere simple og robuste løsninger end en smartphone.

Men: Den nye Sejlsikkert Alarm app har en meget vigtig fordel: Prisen. Den er gratis at bruge. 

Vil du bruge Sejlsikkert Alarm?

Hvad synes du om ideen med Sejlsikkert Alarm App'en?

Del dine erfaringer og kommentarer her: