IPP vs. DGI - Hvad er forskellen?

IPP_vs_DGI

"Hvad er forskellen på  IPP og DGI's havkajakuddannelser"?

Det spørgsmål kommer jævnligt på banen blandt danske havkajakroere.

Vil du også gerne være klogere og have overblik over forskellen?

Så læs videre, for her bryder vi svaret op i overskuelige bidder og fokuserer på facts over følelser og holdninger.

Målet med denne artikel er ikke at anbefale dig det ene eller det andet system. Det er op til dig at vælge hvad der virker for dig, i din situation.

Og uanset hvad, så husk hvad havkajakroning i sidste ende handler om: At komme ud på vandet og få de fantastiske oplevelser.

 

Først, lidt baggrund

IPP, eller "I Paddle Pass", er baseret på det internationale Euro Paddle Pass system, der bruges i en række europæiske lande. DKF har drevet IPP-niveauerne siden 2009 (med et navneskift til "IPP" i januar 2017)

DGI's Havkajak-uddannelser er et rent dansk system, som trådte i kraft i 2010, og som DGI etablerede på eget initiativ.

Tiden inden IPP og DGI Havkajak-uddannelserne

Begge systemer er efterfølgere af Havkajaksamrådets uddannelser, der var gældende frem til udgangen af 2008, og begge systemer er også inspireret af elementer fra det britiske uddannelsessystem (førhen hed det BCU - nu er det omdøbt til "British Canoeing").

Nu, til detaljerne:

Begynderniveauet er temmelig ens

Færdighedsmæssigt er begynder-niveauerne "IPP2" og "DGI Havkajakroer" nogenlunde ens, rent formelt. De grundlæggende færdigheder du skal mestre er at kunne ro og manøvrere en kajak, og redde dig selv.

Der er naturligvis forskel på den udvikling der sker på et langt intro-forløb i en klub på måske 30-40 timer, i forhold til læringen på et 16-timers kursus over en weekend. Dette gælder uanset hvilket system du kigger på: Der laves både korte og lange kurser i begge systemer.

Der ud over er der forskel på det fokus du møder, om du tager et kursus i en klub, på en højskole, efterskole eller i en kommerciel virksomhed. Kurserne kører med de samme grundlæggende normer, men der er naturligvis frihed til at lægge fokus lidt forskellige steder. 

Forskellen mellem IPP og DGI uddannelserne:

#1: To særskilte systemer, med énvejs-merit

IPP og DGI kører 2 særskilte systemer - med hver sit miljø af tilknyttede kajakklubber. Enkelte kajakklubber kører medlemsskab i begge systemer. Uddannelses-stigerne i de to systemer dækker både egenfærdigheds-niveauer og instruktøruddannelser.

DGI-systemet er rent dansk, hvor IPP-systemet er baseret på det internationale Euro Paddle Pass, og dermed også i højere grad internationalt anerkendt. Der gives merit fra IPP til DGI, men ikke den anden vej.

#2: Registrering af uddannede kajakroere

Alle der har en uddannelse registreret i IPP-systemet, får et licenskort udstedt, og bliver registreret med personlige oplysninger i iPaddle systemet, der er den centrale licens-database. Det gælder for alle færdigheds-kurser såvel som for instruktørkurser. Det betyder at licens-kort kan gen-udstedes, og historikken ikke går tabt.

For DGIs vedkommende er det anderledes: Her registreres du først på en central liste, når du bliver Instruktør-uddannet - det vil sige, at så længe du er Havkajakroer-1 eller Havkajakroer-2 uddannet, er dit uddannelsesniveau registreret decentralt i klubberne, og ikke i et fælles register.

#3: Særskilte færdigheds- og instruktørniveauer - et stykke af vejen

I IPP systemet kan du fortsætte til niveau 5 uden at beskæftige dig med instruktørrollen. Du kan altså blive en virkelig kompetent kajakroer uden at skulle tvinges til at beskæftige dig med underviser-rollen (dog kommer der turledelse ind på niveau 4 og 5).

I DGI's uddannelses-række bliver du efter Havkajakroer-2 niveauet, nødt til at gå i retning af instruktør-niveauerne hvis du vil udvikle dig yderligere. Det gøres via en række modul-kurser som både har fokus på egenfærdigheder og på at lære dig videreformidling af disse færdigheder. 

#4: Prøver eller løbende evaluering

På IPP1-2 niveau, og Instruktør-1 Niveau, beståes kurserne gennem løbende evaluering. Det vil sige at du inden for samme kursus lærer en færdighed, og bliver evalueret på om du præsterer tilstrækkelig godt i den pågældende færdighed.

På IPP3, IPP4 og IPP5-niveau, samt Instruktør-2 og Instruktør-3 niveauerne i IPP-systemet, holdes der særskilte prøver med ekstern censor. Du skal altså til eksamen - og det giver for mange, et fokus af at skulle øve sig til at præstere på en planlagt dato.

DGIs færdigheds- og instruktørniveauer bruges løbende evaluering hele vejen fra begynderkurserne til de højeste instruktør-niveauer - der afholdes er ikke særskilte prøver eller eksamener. 

Advarsel: Stærke holdninger kan forekomme

Ovenstående er et simpelt overblik, med fokus på de forskelle og ligheder du som kajakroer oplever i de to systemer. Politisk vil du måske støde på diskussioner som er præget af stærke følelser for hver sin "lejr", og gennem tiden har bølgerne gået højt mellem fortalerne for de to systemer. Så er du advaret :-)

Uanset hvad du hører og oplever, så husk at det handler om at komme på vandet til gode oplevelser.

Kajakkerne og de salte bølger hænger sig ikke i, om du har et certifikat, og hvad der står på det.

Rigtig god kajaktur!

 

Min baggrund: Jeg arbejdet med kurser i begge systemer, og kan se fordele og ulemper begge steder. I dag er mit fokus primært på kurser i IPP systemet, hvor jeg er Instruktør-3 og IPP4-censor.

Det du læser på siden her, er udtryk for min viden og opfattelse. Finder du ting på siden som du mener bør rettes eller tilføjes, så send mig en mail og forklar hvad og hvorfor.

-Tue / OnAdventure.dk