IPP Vandforhold for Havkajakroere

De danske IPP Havkajak niveauer beskriver fem forskellige grader af vandforhold. Videoen her viser eksempler på hvordan hvert niveau kan se ud.  

Hvad er IPP-Niveauer?

IPP står for "I Paddle Pass"  - den danske implementering af den internationale "Euro Paddle Pass" standard. Et IPP-niveau beskriver vandforhold ud fra en række parametre - blandt andet vind, vandtemperatur, bølger, strøm, kystens tilgængelighed og beliggenhed. Videoen viser eksempler på disse vandforhold. Samtidig beskriver IPP-niveauerne, hvor beskyttede vandforhold der indgår på et givet niveau. Det betyder at du skal se eksemplerne fra videoen i en større sammenhæng - kombiner den med forklaringerne her under:

De fem niveauer af vandforhold i IPP Havkajak normen

IPP1

Overvejende fladt og meget beskyttet vand, fra "spejlblankt" til en svag vindpåvirkning. Ingen bølger, ingen strøm og altid gode muligheder for at komme hurtigt og nemt i land - sågar hvis det skal foregå ved at svømme i land. Niveauet er tænkt til roning i for eksempel fjorde, søer og åer - men kun i meget rolige vejrforhold vil man finde IPP1-forhold langs åbne kyster.

IPP2

Vinden danner små bølger, dog uden at balancen er presset. Niveauet omfatter beskyttet vand med en vindpåvirkning op til 5 m/s. Hvis der er strøm, er den så svag at den er praktisk talt ubetydelig, og der er nemme landinger uden risiko for problemer. På dette niveau kan man færdes langs åbne kyster på dage med roligt vejr, og ved en let vind, vil man ofte finde IPP2-forhold i områder med lukket vand (fjorde, åer, søer).

IPP3

Vind mellem 5 m/s og 8 m/s danner mærkbare bølger, og niveauet sigter på roning langs åbne kyster året rundt. Landinger kan være på bølgepåvirkede strande, det vil sige man skal forholde sig til at passere gennem de små, brydende bølger der kan opstå. Niveauet omfatter kun "ubetydelig strøm". På dette niveau kan man færdes mange dage om året langs de danske kyster.

IPP4

Vind mellem 8 m/s og 11 m/s, og strømmende vand / tidevand op til 3 knob, det vil sige - strømforhold hvor det vil være nødvendigt at planlægge efter tidevandstabellen. Niveauet omfatter kyststrækninger med udfordrende landinger, men stadigt med mulighed for at gå i land med en vis indsats. Bølgerne bliver større, og niveauet her omfatter også moderate surf-zoner på åben kyst. Niveauet sigter på hele året rundt, og der hvor man typisk finder IPP4-vand i Danmark, er i vadehavet omkring Esbjerg og Rømø. Den danske vestkyst, specielt strækningen fra Ringkøbing Fjord til Hanstholm, kan ofte levere surf-bølger der svarer til dette niveau, men ikke de relevante strømforhold.

IPP5

Bølgerne på dette niveau skal svare til vindstyrker på 10-15 m/s på åbent hav, og bliver så store at det bliver vanskeligt eller umuligt at se en makker bag en bølgetop. Tidevandsstrøm på over 4 knob, der danner tideraces eller overfalls - det vil sige, tidevands-genererede bølger som ofte er kaotiske og turbulente. Landingerne kan være ikke-eksisterende eller særdeles vanskelige. Niveauet sigter på roning hele året rundt, på tidevandspåvirkede klippekyster - det vil sige, at man skal udenlands for at finde egnet vand (eksempelvis Wales, Cornwall, Skotland, Irland eller Bretagne. Den danske Vestkyst fra Ringkøbing Fjord til Hanstholm, leverer med jævne mellemrum bølger af IPP5-størrelse, dog uden de rigtige strømforhold.