Vilkår for udlejning af havkajakker og surfski

Håndtering af udstyr

Kajakkerne og det medfølgende udstyr udleveres i fuldt funktionsdygtig stand, og gennemgåes i fællesskab af lejer og OnAdventure inden lejeperiodens start.

Lejet udstyr skal leveres tilbage i samme stand som da lejeperioden startede. Det forventes at du behandler udstyret så skånsomt som muligt - betragt det som var det dit eget.

Dette indebærer blandt andet:

  • At kajakkerne opbevares med lugerne afmonteret, og lastrummene tømt for vand.
  • At kajakkerne løftes (og ikke slæbes) når du skal transportere dem på land. Dette gælder særligt når du skal på stranden.
  • At pagajer ikke bruges til at støde fra på bunden
  • At veste bruges til at have på kroppe - men ikke som siddepude og lignende.
  • At du ikke overbelaster kajakkens finne-system, pagajen, eller øvrigt udleveret udstyr.
  • At samlingen på delbare pagajer skylles i rent vand inden de samles
  • At surfski tømmes for evt. vand og opbevares med drænproppen taget ud af hullet.

Skader og forsikring

Som lejer accepterer du at du selv hæfter for eventuelle skader på det lejede udstyr.

Som lejer er det dit eget ansvar at være dækket af ulykkesforsikring, og vurdere risikoen ved de aktiviteter du anvender det lejede udstyr til.

Risikohåndtering

Som lejer accepterer du at  ro i vejrforhold og vandområder, der er inden for grænserne af dine færdigheder og fysiske formåen, herunder at bruge svømmevest, klæde dig på efter vandtemperatur og vejrudsigt, og medbring relevante nødsignaler (telefon mv.)

Som lejer accepterer du at du ikke anvender kajakkerne under indflydelse af alkohol, euforiserende stoffer eller medicin der virker sløvende eller påvirker din dømmekraft og reaktionsevne.

Dit ansvar som lejer

Som lejer accepterer du at du bærer det fulde ansvar for dine handlinger, og at du holder udlejer (OnAdventure,  CVR 32952291) fri for erstatningsansvar som eventuelle skader på ting eller personer i forbindelse det lejede grej måtte medføre.

Accept af vilkår:

Når udstyret udleveres, gennemgår vi vilkåree og udfylder en blanket hvor du:

  • Bekræfter at du har læst og er indforstået med de ovenstående vilkår.
  • Bekræfter at du har fået gennemgået det lejede udstyr ved lejeaftalens start.
  • Bekræfter at du har erfaringen til at anvende det lejede udstyr ved lejeaftalens start.

 

Vilkårene er opdateret: 01-06-2023