Instruktør 3 Havkajak Prøve

15-16. Juni 2024

Til Instruktør 3 Havkajak Prøven bliver du testet i dine evner til at formidle havkajakroning på IPP3 og Instruktør-2 niveau. Der lægges vægt på dine evner til at lave varieret, inspirerende og målrettet undervisning der er tilpasset forskellige målgrupper. Prøven tester også din baggrundsviden og dine evner i at formidle havkajakroning skriftligt og mundtligt, samt dine evner i at observere og give feedback.

Program

Inden prøven:

22. maj 2024: Skriftlig opgave tilsendes

5. juni 2024: Frist for indsendelse af skriftlig opgave og logbog


Dag 1:

Kajakkerne klar ved vandet 09:00

09:00 - 09:30 Velkomst, præsentation og gennemgang af prøven.

09:30 - 12: Forevisning af EPP3 elementer samt uforberedte undervisningsoplæg

12-13 Frokost

13-15: Praktisk forberedte oplæg, udendørs

16-18:30: Mundtlig præsentation af skriftlige opgaver (10 minutter præsentation + 5 minutter perspektiverende diskussion)16:00 -18:30

18:30 - 19:30 Aftensmad

19:30 - 21:30: Teoretiske oplæg, indendørs (15 minutter per deltager)


Dag 2:

Kajakkerne klar ved vandet 09:00

09-10: Præsentation af kaniner og undervisere, samt teoretiske undervisningsoplæg

10-12: Praktiske undervisningsoplæg med kaniner, samt feedback på undervisning

12-13: Frokost

13-14: Individuel coachende undervisning af kaniner (ca. 45 min), samt diskussion af litteratur, pensum og generel kajakviden

15-15:30 Afrunding med kaniner og pakning

15:30 - 16:30: Votering

16:30 - 18: Afrunding og individuel evaluering af deltagere


Prøvested, overnatning og forplejning

Prøvestedet tilrettelægges når holdet er kendt. Vi sigter efter større danske byer med adgang til vandrehjem / hotel til rimelige priser.

Du arrangerer selv din overnatning og forplejning på weekenden.


Forudsætninger for at gå til prøve

  • Godkendt førstehjælpsbevis (“Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” eller tilsvarende kursus godkendt af Dansk Førstehjælpsråd).

  • Gennemført Instruktør 3 Havkajak kursus.

  • Have roet min. 500 km og/eller 200 timer inden for 2 år i forskelligt farvand under varierende forhold og ved forskellige vejrtyper. Herunder minimum 2 kryds på min. 10 km og minimum 2 flerdagesture.

  • Gennemført minimum ét IPP 2 (hav) kursus som underviser.

  • Ro- og undervisningserfaring skal fremgå af logbog/erfaringsbeskrivelse.

Eksaminator og Censor

Tue Olesen / OnAdventure er eksaminator på prøven. Der vil være en censor fra DKF med på prøven, samt muligvis en censor-aspirant som observerer forløbet.


Holdstørrelse og deadline

Max. 6 deltagere

Deadline for tilmelding: 10. maj 2024

Instruktør 3 Træning November 2021 005