Produkter

Prøver

15-16. Juni 2024

DKK 3,700.00

Bliv certificeret Instruktør 3 Havkajak. To dages prøve som inkluderer en skriftlig opgave der besvares på forhånd.

5-6. Oktober 2024, med planlagt reservedato

DKK 3,950.00

To dages prøve i turledelse, egenfærdigheder og viden om kajakroning og turledelse på åbent hav, i strøm, tidevand og bølger.