Havkajak Instruktør-2

3 måneders uddannelse

Den solide vej til IPP Havkajak Instruktør 2

 

  

 

Læs mere om uddannelsen ⩔ Næste hold: 18. Maj - 17. August 2020 »

Instruktør-2 giver dig mange flere muligheder

IPP Instruktør 2 havkajak uddannelsen, ofte bare kaldet “Instruktør 2”, giver dig kompetencer til videreformide havkajakteknik op til let avanceret niveau. Du bygger videre på din Instruktør-1 uddannelse, og får nu mulighed for at dække et meget større felt af aktiviteter:

 • Du kan introducere begyndere til havkajakroning på IPP2 kurser.
 • Du kan lave strukturerede forløb for de mere erfarne roere.
 • Du kan uddanne på Instruktør-1 kurser
 • Du kan lede flerdages-kajakture der foregår kystnært.
 • Du kan endda fungere som hjælpeinstruktør på IPP3-kurser

Kort sagt, så udvider Instruktør-2 uddannelsen din værktøjskasse og dine muligheder ganske betragteligt. Og derfor er Instruktør-2 niveauet attraktivt – det er et stort skridt fremad i både bredden af ting du skal kunne, og i dybden med detaljerne: Din kajakteknik skal udvikles til et nyt niveau af præcision og effektivitet. Og samtidig skal du finde dybere ind i din rolle som underviser.

 

Kvaliteten er afgørende – for ansvaret er stort

Hvordan lærer man alt det “godt nok”?

Hvordan sikrer du dig som aspirant, at det kursusforløb du deltager på, rent faktisk klæder dig ordentligt på til at løfte ansvaret?

Jeg hører ofte feedback om at den normerede undervisningstid på 16 timer opleves for kort. At for mange emner kun er overfladisk dækket. Og jeg er helt enig: Sådan er virkeligheden, for der er grænser for hvor dybt vi kan nå på kun 16 timer.

Den problemstilling er min motivation for at lave en ny tilgang til Instruktør-2 uddannelse. En vej til Instruktør-2 med mere “kød på”.

Det fortjener DU som instruktør-2 aspirant også, for når du er færdig-uddannet står du med et stort ansvar.

På baggrund af 6 års erfaring med at køre instruktør-2 kurser og køre instruktør-2 prøver, kan jeg nu præsentere et nyt forløb som bringer dig op på Instruktør-2 niveau som et længere forløb over 3 måneder. Det tager en del skridt videre end den traditionelle “weekendkursus + prøvedag” model, hvor du som aspirant er overladt til dig selv i træningsfasen. 

Den solide vej starter her

Du får en fokuseret uddannelse, hvor jeg følger dig fra start til slut.

Formålet her at hæve niveauet på dine underviser-kompetencer og din turleder-erfaring, så du er bedre stillet til at løfte det ansvar, som en instruktør-2 certificering giver dig.

 • Du får en hel ekstra undervisningsdag - det er 50% mere end kursusnormen kræver.
 • Du får sparring og supervision gennem hele perioden
 • Vi har et stærkt online-fællesskab
 • Vi bruger videoanalyse som et vigtigt redskab
Ins2-hav-udannelse-002.jpg

Bliv Instruktør-2 til sommer

 

Hvad skal jeg medbringe?

 • Din egen forplejning til kursusdagene.
 • Kajakudstyr som foreskrevet på IPP3 niveauet.
 • Papir og skrivegrej til notater.
 • Smartphone eller tablet, til videoanalyse

Får jeg Kursusmateriale?

Du modtager online materiale fra OnAdventure gennem hele kurset

Hvor stort er kursusholdet?

Maksimal holdstørrelse er 8 deltagere, for at sikre god tid til den enkelte gennem kursusdagene.

Prøven køres med Tue samt en ekstern censor fra Dansk Kano og Kajak Forbund

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen og prøven vil som udgangpunkt foregå i Aarhus-området.

Kursusdagene er planlagt så de fleste kan klare transporten inden for én dag.

Uddannelsens Fire Moduler

Modul 1: Undervisningsstruktur og Forevisningskvalitet

 • Undervisning på vandet, 18. maj kl. 10-17.
 • Guidet hjemmestudie 19. maj til 7. juni
 • Fokus på Instruktør-2 rollens mange kompetenceområder.
 • Praktiske teknik-øvelser, forevisningskvalitet og niveaulægning
 • Træn din undervisningsstruktur og forevisningskvalitet.
 • Video-lektioner du kan se når det passer ind i dit program.
 • Udvikling af din forevisningskvalitet via video-analyse.

Modul 2: Formidling Pædagogiske metoder

 • Undervisning på vandet, 8. juni kl. 10-17
 • Guidet hjemmestudie 9. juni til 28. juni.
 • Intensivt praktisk arbejde med din rolle som formidler
 • Værktøjer til at variere de Pædagogiske metoder du kan anvende.
 • Du arbejder på at udvikle dine egne færdigheder til toppen af IPP3 niveauet.
 • Video-lektioner du kan se når det passer ind i dit program.
 • Udvikling af dit pædagogiske arbejde via video-analyse.

Modul 3: Turledelse, instruktørfærdigheder og komfortzone

 • Undervisning på vandet, 29. juni kl. 10-17
 • Guidet hjemmestudie 30. juni til 16. august.
 • Intensivt praktisk arbejde med Turledelse og Case-håndtering
 • Planlægning og gennemførsel af dine egne kajakture
 • Træning af case-håndtering i praksis.
 • Videreudvikling af din forevisningskvalitet og din rolle som underviser.
 • Feedback og sparring fra Tue på dine erfaringer

Modul 4: Instruktør-2 prøve

 • Prøven sætter fokus på undervisning og  turledelse og tester formidlingsevner, overblik og viden.
 • Prøven omfatter en skriftlig opgave, samt praktiske opgaver på vandet.
 • Prøven afholdes med en ekstern censor fra Dansk Kano og Kajak Forbund.
 • Forventet varighed 17. august kl. 09-17

Den solide vej til Instruktør-2 starter her

Forudsætninger for at starte på forløbet

Du skal kunne krydse “ja” til disse punkter, så er du all set til at starte:

 • Bestået IPP3 Havkajak Prøve – du skal være en solid IPP3 kajakroer, og gerne have mindst én vintersæson i logbogen.
 • Bestået IPP Instruktør-1 Havkajak kursus – du skal have opbygget undervisningserfaring siden du var på Instruktør-1 kursus.
 • Du skal have dit eget kajakudstyr (eller let adgang til at kunne låne og transportere dit eget grej)
 • Du skal kunne træne med en gruppe kursister, så du kan udvikle dine instruktør-færdigheder. Det kan for eksempel være en gruppe af medlemmer i en kajakklub eller elever på en skole.
 • Du skal være indstillet på at fordybe dig, og motiveret til at få sparring/supervision på din udvikling.


Forudsætninger for at gå til prøve

 • Du skal have deltaget i Trin 1 til Trin 3 på dette forløb (eller et andet Instruktør-2 kursus)
 • Du skal have et gyldigt førstehjælpsbevis (max. 2 år gammelt) Skal du forny det, så gå efter funktions-uddannelsen Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport.
 • Du skal have en logbog der dokumenterer din erfaring: 150 km eller 100 timer inden for det seneste år, et kryds på min. 3 kilometer samt en overnatningstur på min. 2 dage.

Pris?

Deltagerprisen for HELE forløbet er kr 6.480,-

 • Beløbet betales enten samlet, eller i 4 rater á kr. 1620,-
 • Har du brug for at betale via faktura eller EAN? Skriv mig en mail, så løser vi det!
 • Består du prøven, kan du få din Instruktør-2 licens registreret hos DKF. Det koster kr. 110,-

Prisen dækker:

 • 4 hele dage på vandet (3 kursusdage + 1 prøvedag)
 • Online kursusmateriale fra OnAdventure
 • Adgang til videoanalyse-software
 • Feedback og vejledning i træningsperioden
 • Lovpligtig passageransvars-forsikring

Du skal selv sørge for:

 • Din egen mad og drikke på kursusdagene
 • Dit eget kajakudstyr (kajak, påklædning og relevant sikkerhedsudstyr)
 • Gyldig førstehjælpsuddannelse / opdatering af førstehjælp
 • Eventuel indkøb af supplerende litteratur (litteraturliste til inspiration bliver udleveret)
 • Din egen transport i forbindelse med de fire kursusmoduler

Har du fundet en fejl?

Er der noget på siden her som ikke er i orden? Uanset hvor småt eller stort: Hvis der er noget jeg kan rette, vil jeg gerne vide det. Klik her for at sende en besked om det.

Har du ubesvarede spørgsmål?

Skriv mig en email og fortæl hvad jeg kan hjælpe med. Jeg vil gerne høre din feedback, og alle spørgsmål besvares naturligvis fortroligt. Skriv til mig på tue@onadventure.dk