3 regler om tidevand du skal kende

Temavideo - Tidevand

Når du ror kajak i tidevandsområder, kan du bruge disse tre enkle regler for tidevandets opførsel når du planlægger din tur.

Skal du på kajaktur i Vadehavet, eller træner du til IPP4 / BC Sea Kayak Leader niveauerne eller DGI Strøm og Tidevand, er disse regler blandt grundværktøjerne.

Centrale begreber for tidevand

 • Flod: Perioden hvor vandstanden er stigende (på vej mod næste højvande)

 • Ebbe: Perioden hvor vandstanden er faldende (på vej mod næste lavvande)

 • Højvande: Tidspunktet hvor vandstanden er højest

 • Lavvande: Tidspunktet hvor vandstanden er lavest

 • Tidevandsforskel: Højdeforskellen mellem et lavvande og det foregående/efterfølgende højvande

 • Springflod: Når tidevandsforskellen og strømmens hastighed er maksimal (omkring nymåne og fuldmåne)

 • Nipflod: Når tidevandsforskellen og strømmens hastighed er minimal (omkring halvmåne)

 • Slack (også kendt som strømskifte): Tidspunktet hvor vandet står stille omkring et højvande eller lavvande

Forskellen på springflod og nipflod

Ved nipflod er tidevandsforskellen og dermed den maksimale strømhastighed omkring 50% i forhold til ved springflod.

Eksempel:

Springflod: HW kl. 12:00, 2,2 meter / LW kl. 18:30, 0,2 meter.
Tidevandsforskel 2 meter, max strømhastighed 3 knob

Nipflod: HW kl. 10:00, 1,0 meter / LW kl. 16:30, 0,1 meter.
Tidevandsforskel 0,9 meter, max strømhastighed ca. 1,5 knob

Det skal du bruge

 • Tidevandstabel der angiver tidspunkter og vandstand for høj- og lavvande for dit tur-omåde. Du kan både finde den i din browser som en app på din telefon.

  • DMI Vandstandsprognoser (for kommende døgn - tager vejr og nedbør med i beregningen)

  • DMI Tidevandstabeller (for hele året, kan hentes som PDF filer. Husk at korrigere for sommertid!)

  • Windfinder (både iPhoneAndroid og Windows Phone): God vejr-app med minimal tidevands-del, brugbar til tidevand i vadehavet)

  • My Tide Times (iPhone og Android): Find tidevandsstationer via et oversigtskort hvor du vælger tidevandsstation. Findes i en gratis udgave og en reklamefri betalingsudgave.

 • Information om den maksimale strømhastighed

 • Papir og skrivegrej (evt. en voksblyant til at skrive notaterne direkte på din overfladen af kajakken)

Regel #1: 50/90 reglen - strømhastighed

50/90 reglen angiver strømmens hastighed på et specifikt tidspunkt, som en procentdel af den maksimale strømhastighed på dagen.

Reglen er god at kende, hvis du vil vide hvor hurtigt du bevæger dig med hjælp fra strømmen. Eller i modstrøm: Hvor meget din hastighed bliver reduceret af strømmen, til det punkt hvor du skal til at overveje en anden rute, eller gå i land og vente på at strømmen aftager.

Tidevand 50-90-reglen.png 

Eksempel på 50/90 reglen

 • HW kl. 12:00

 • LW kl. 18:30

 • Maksimal strømhastighed 3 knob

kl. 12:00: 0 knob (HW Slack)
kl. 13:05: 1,5 knob (50%)
kl. 14:10: 2,7 knob (90%)
kl. 15:15: 3 knob (100%)
kl. 16:20: 2,7 knob (90%)
kl. 17:25: 1,5 knob (50%)
kl. 18:30: 0 knob (LW Slack)

Eksemplet viser at de midterste timer (kl. 14:10 - 16:20) er der så meget fart på strømmen, at al færgning og roning i modstrøm, skal planlægges med omtanke, for det kan gå hen og blive temmelig hårdt arbejde i kajakken.


Regel #2: 1/3 reglen - afdrift

Tredjedels-reglen angiver vores afdrift over et tidsinterval, som en afstand, beregnet ud fra den maksimale strømhastighed. Tip: 1 knob = 1 sømil/time (1.852 m)

Reglen er god at kunne når du planlægger tur, og vil vide hvor langt du bevæger dig med strømmens hjælp, time for time på turen.

Tidevand 1-3 Reglen.png

Eksempel på 1/3 reglen:

 • HW kl. 12:00

 • LW kl. 18:30

 • Maksimal strømhastighed 3 knob

kl. 12:00-13:05: 1 sømil afdrift (1/3)
kl. 13:05-14:10: 2 sømil afdrift (2/3)
kl. 14:10-15:15: 3 sømil afdrift (3/3)
kl. 15:15-16:20: 3 sømil afdrift (3/3)
kl. 16:20-17:25: 2 sømil afdrift (2/3)
kl. 17:25-18:30: 1 sømil afdrift (1/3)

Alt i alt vil afdriften over de 6 timer, være 12 sømil som du kan få "foræret" nogle af, hvis du planlægger din tur rigtigt.


Regel #3: 1/12 reglen - vandstand

Tolvtedels-reglen angiver ændringen i vandstand over et tidsinterval. Reglen kan bruges til at beregne om du kan passere over lavvandede områder, og i forhold til at komme til og fra land på steder hvor vandstanden har betydning for hvor adgangsforholdene.

Tidevand 1-12-reglen.png

Eksempel på 1/12 reglen

 • HW kl. 12:00

 • LW kl. 18:30

 • Tidevandsforskel 2 meter (1/12 af 2 meter = 0,16 m)

kl. 12:00-13:05: -0,16 m, vandstand kl. 13:05 er +1,84 m
kl. 13:05-14:10: -0,33 m, vandstand kl. 14:10 er +1,5 m
kl. 14:10-15:15: -0,5 m, vandstand kl. 15:15 er +1 m
kl. 15:15-16:20: -0,5 m, vandstand kl. 16:20 er +0,5 m
kl. 16:20-17:25: -0,33 m, vandstand kl. 17:25 er +0,16 m
kl. 17:25-18:30: -0,16 m, vandstand kl. 18:30 er +0 meter (lavvande)

Ud fra eksemplet vil det altså være fint at ro over en sandbanke der bliver "tør" ved lavvande, hvis det gøres de første 2-3 timer efter højvande.


Vil du lære mere om tidevand?

På medlemssiden Klub Kajakenergi finder du et samlet tema om kajakroning i tidevand, som giver dig viden om:

 • De tre tidevandsregler: tredjedelsreglen, 50-90-reglen og tolvtedelsreglen (med eksempler)

 • Strategier for turplanlægning og rutevalg i tidevandsområder

 • Strømtrekanter - hvad de er, hvordan du tegner dem, og hvordan du kan bruge dem til at planlægge længere kryds i strømmende vand

Se en prøvesmag på temaet her: